Nastola Minton ry kevätkokous 16.4.2023

16.3.2023

Kevätkokous 16.4.2023 Pajulahdessa
Kevätkokous 16.4.2023 Pajulahdessa

Kokoustamme Pajulahdessa klo 15.30 alkaen

Kevätkokouksessa päätettäviä asioita:

- Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

- Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seuran hallitukselle.

- Päätetään muista esityslistassa olevista asioista.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat seuran kokouksessa käsiteltävän, on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista!

NaMi / hallitus